logo
 
Kontakt
Zarząd
Książki
Słownik
Członkowie
Polecane strony
 
Strona główna Informacje ogólne Galeria Publikacje Konkurs URANIA Kronika
 

powrót do opisu

Bogdan Wszołek - dorobek w zakresie astronomii

Opublikowane artykuły naukowe

 1. Rudnicki K., Wszołek B., 1986, „A Simple Indicator of the Patchy Structure of Intergalactic Dust Distribution”, Gamov Cosmology, Melchiori F., Ruffini R. (eds), p. 494-499
 2. Wszołek B., Rudnicki K., de Bernardis P., Masi S., 1988, „Visual Light and Infrared Observations as Complementary Sources of Data on Intergalactic Dust” , Lecture Notes in Physics 310, 225-230
 3. Wszołek B., Rudnicki K., de Bernardis P., Masi S., 1988, „Observational Data on the Intergalactic Dust” , Dust in the Universe,, Bailey M.E.,Williams D.A. (eds), p. 509-512
 4. Wszołek B.,1989, „Dusty Intergalactic Matter”, Lecture Notes in Physics 332, p.178-185
 5. Wszołek B.,Rudnicki K.,de Bernardis P.,Masi S.,Salvi A.,1989, „Far Infrared Emission from an Intergalactic Dust Cloud?” ,Astroph.Sp.Sci. 152, p. 29-34
 6. Wszołek B.,Rudnicki K.,de Bernardis P.,Masi S.,1989, „Intergalactic Dust as Seen in Emission” The World of Galaxies, Corwin H.G.Jr,Bottinelli L. (eds). p.499-501
 7. Rudnicki K.,Wszołek B.,de Bernardis P.,Masi S.,Salvi A.,1989, „Infrared Radiation from Intergalactic Dust”, Comments on Astrophys. 13, p.171-177
 8. Wszołek B.,Rudnicki K.,de Bernardis P.,Masi S.,1990, „Far Infrared Emission from an Intergalactic Dust Cloud?”, The Galactic and Extragalactic Background radiation, Bowyer S.,Leinert C. (eds), p.385-386
 9. Wszołek B.,1990, „The Okroy Cloud; is it intergalactic?”, Physics and Composition of Interstellar Matter, Krełowski J.,Papaj J.,(eds) p.229-231
 10. Wszołek B., 2016, „Jak mętny jest Wszechświat”, CKA 2017, Wyd. AJD w Częstochowie str. 313-320

(Doktorat: 16.01.1991, Temat rozprawy „Promieniowanie obłoku Okroy’a w podczerwieni”)
 1. Wszołek B., 1992, „Dust in the South Coma Void?” ,Apeiron 13,1
 2. Krełowski J.,Snow T.P.,Papaj J.,Seab C.G.,Wszołek B.,1993, „On the System of Diffuse Interstellar Bands at 5844 and 5850Å” ApJ. 419, p.692-697
 3. Rudnicki K.,Wszołek B.,1992, „The Intergalactic Dust”, The Distribution of Matter in the Universe, Mamon and Gerbal (eds), p. 343 -349
 4. Wszołek B.,1994, „Is there Matter in Voids?”, Cosmologies Beyond the Big Bang, Arp Rudnicki and Keys (eds) - XIII Krakowska Szkoła Kosmologiczna.
 5. Wszołek B., 1995, „Observational Limits on Intergalactic Matter”, Astroph.Sp.Sci. 227, p. 151-155
 6. Wszołek B., Gołda Z., 1996, „A Search for Infrared Emission from Extragalactic Clouds in the Sculptor Group of Galaxies”, Apeiron Vol.3, Nr.1, p.1-2
 7. Brosch N., Almoznino E., Wszołek B., Rudnicki K., 1999, „The Nature of a Dusty Ring in Virgo”, MNRAS, 308, p. 651-663
 8. Wszołek B.,Owczarek G.,1998, „Modeling of the Effects due to Intergalactic Extincting Clouds in Distribution of Galaxies”, Acta Cosmologica, XXIV-2, 177-185
 9. Wszołek B., Kuczara M., 2001, "Badanie natury emisji podczerwonej z obszaru gromady galaktyk Zw5897", Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Fizyka IV (red. Berdowski J.), str. 111-122
 10. Wszołek B., Czajka M., 2002, „Analiza widmowa emisji podczerwonej obłoków międzygwiazdowych”, Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Fizyka V (red. Berdowski J.), str. 79-97
 11. Wszołek B., Nagel E., 2002, „Spectroscopic Families of Diffuse Interstellar Bands”, Journal of Physical Studies, Vol.6,No.4, pp. 447-450
 12. Wszołek B., Godłowski W., 2003, „Toward an adequate method to isolate spectroscopic families of diffuse interstellar bands”, MNRAS, 338, 990-998
 13. Wszołek B., Wszołek M., 2003, „Diffuse Interstellar Bands”, Astronomical and Astrophysical Transactions, Vol.22,No.6, pp. 821-825
 14. Wszołek B., Kania A., 2005, "Galaktyczna natura Obłoku Rudnickiego-Baranowskiej", Prace Naukowe AJD w Częstochowie, Fizyka VI-VII (red. Berdowski J.), str. 61
 15. Wszołek B., Piłat A., 2005, " Badania spektrofotometryczne wybranych ciemnych obłoków międzygwiazdowych w podczerwieni", Prace Naukowe AJD w Częstochowie, Fizyka VI-VII (red. Berdowski J.), str. 71
 16. Bogdan Wszołek, 2006, „Międzygwiazdowe pasma rozmyte”, Materiały z II Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, str. 83-88
 17. Katarzyna Witkowska, Bogdan Wszołek, 2006, „Rytmy kosmiczne”, Materiały z II Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, str. 107-110
 18. Szymon Pośpiech, Bogdan Wszołek, 2006, „Obserwacje Słońca”, Materiały z II Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, str. 129-132
 19. Marcin Dyrka, Michał Pawlikowski, Bogdan Wszołek, 2006, „Obserwacje międzygwiazdowej molekuły C2”, Materiały z II Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, str. 141-142
 20. Katarzyna Bryndal, Bogdan Wszołek, 2006, „Pasma międzygwiazdowe 5850 i 5797 Å jako członkowie tej samej rodziny spektroskopowej”, Materiały z II Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, str. 147-148
 21. Bogdan Wszołek, Agnieszka Leśniak, Anna Jackowska-Kowalczyk, 2006, „Poszukiwanie pyłu międzygalaktycznego w obszarze obłoku Hoffmeistera” , artykuł w Ziemi Częstochowskiej (red. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, Tom XXXIII, str. 127
 22. Katarzyna Bryndal, Bogdan Wszołek, 2006, „Międzygwiazdowe pasma rozmyte” , artykuł w Ziemi Częstochowskiej (red. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, Tom XXXIII, 139
 23. Marcin Dyrka M, Michał Pawlikowski, Bogdan Wszołek, 2006, „Teleskop Hubble’a i obserwacje międzygwiazdowej molekuły C2” , artykuł w Ziemi Częstochowskiej (red. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, Tom XXXIII, str. 145
 24. Anna Jura, Bogdan Wszołek, 2006, „Badanie poszerzenia dopplerowskiego międzygwiazdowych pasm rozmytych” , artykuł w Ziemi Częstochowskiej (red. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, Tom XXXIII, str. 151
 25. Bogdan Wszołek, Marek Szumlas, Norbert Włodek, 2007, „Looking for spectroscopic families among diffuse interstellar bands”, Izwiestia Krymskoj Astrofizyczieskoj Obserwatorii, 103, N3, str. 85-88
 26. Katarzyna Bryndal, Bogdan Wszołek, 2007, „Spectroscopic Families Among Diffuse Interstellar Bands”, YSC’14 Proceedings of Contributed Papers (eds. G. Ivaschenko, A. Golovin), Kyiv, Kyivskyi Universytet, p. 22
 27. Marcin Dyrka, Bogdan Wszołek, 2007, „Interstellar C2 Molecule Detected in UV Spectra of Reddened Stars”, YSC’14 Proceedings of Contributed Papers (eds. G. Ivaschenko, A. Golovin), Kyiv, Kyivskyi Universytet, p. 30
 28. Karina Bączek, Bogdan Wszołek, 2007, „The Jagiellonians and the Stars”, YSC’14 Proceedings of Contributed Papers (eds. G. Ivaschenko, A. Golovin), Kyiv, Kyivskyi Universytet, pp. 15-17
 29. Bogdan Wszołek, 2007, „Puzzling Phenomenon of Diffuse Interstellar Bands”, YSC’14 Proceedings of Contributed Papers (eds. G. Ivaschenko, A. Golovin), Kyiv, Kyivskyi Universytet, pp. 87-90
 30. Bogdan Wszołek, 2007, „Poszukiwania pyłu międzygalaktycznego” , Materiały z III Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, 95
 31. Katarzyna Bryndal, Marcin Dyrka, Bogdan Wszołek, 2007, „Tajemnicze międzygwiazdowe struktury absorpcyjne”, Materiały z III Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, 101
 32. Wszołek B., 2008, „Clusters of Galaxies in Infrared Domain”, YSC’15 Proceedings of Contributed Papers (eds. V.Ya. Choliy, G. Ivaschenko), Kyiv, Kyivskyi Universytet, pp. 5-10
 33. Bryndal K., Wszołek B., 2008, „Search for New Spectroscopic Families among Diffuse Interstellar Bands”, YSC’15 Proceedings of Contributed Papers (eds. V.Ya. Choliy, G. Ivaschenko), Kyiv, Kyivskyi Universytet, p.14
 34. Bączek K., Wszołek B., 2008, „Doppler Broadening of Diffuse Interstellar Bands”, YSC’15 Proceedings of Contributed Papers (eds. V.Ya. Choliy, G. Ivaschenko), Kyiv, Kyivskyi Universytet, pp. 11-13
 35. Wszołek B., 2010, “Słowo o Keplerze”, CKA 2010 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. Częstochowski Oddział PTMA, str.127-132
 36. Wszołek B., Grzelczyk S., 2009, “Linie molekularne w widmach gwiazd”, Forum Młodych Nauki 05/2009 (red. C. Kozłowski), Wyd. AJD w Częstochowie, str. 53-58
 37. Wszołek B., Kuźmicz A., 2010, “Search for Spectroscopic Families among Diffuse Interstellar Bands”, Odessa Astronomical Publications, 23, 152-153
 38. Debudej A., Wszołek B., 2011, „Spektroskopowa charakterystyka środowiska międzygwiazdowego w kierunku ωOri”, CKA 2011, Wyd. AJD w Częstochowie str. 185
 39. Kusiak S., Wszołek B., 2011, „Spektroskopowa charakterystyka środowiska międzygwiazdowego w kierunku εOri”, CKA 2011, Wyd. AJD w Częstochowie str. 187
 40. Kuźmicz A., Wszołek B., 2011, „Problem ilości międzygwiazdowych pasm rozmytych”, CKA 2011, Wyd. AJD w Częstochowie str. 189
 41. Marciniak K., Wszołek B., 2011, „Obraz Oriona w podczerwieni”, CKA 2011, Wyd. AJD w Częstochowie str. 191
 42. Madej G., Wszołek B., 2011, „Człowiek i Kosmos-poglądowa prezentacja planetaryjna”, CKA 2011, Wyd. AJD w Częstochowie str. 193
 43. Morawski M., Wszołek B., 2011, „Badanie spektroskopowe wybranych linii międzygwiazdowych”, CKA 2011, Wyd. AJD w Częstochowie str. 195
 44. Wszołek B., 2011, „Międzygwiazdowe pasma rozmyte”, Astronomia-nauka i wiara (red. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, str. 121.
 45. Debudej A., Wszołek B., 2011, „Metodyka oddzielania linii międzygwiazdowych od gwiazdowych z wykorzystaniem gwiazdy spektroskopowo podwójnej”, Materiały z VI-VII Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, str.139.
 46. Kusiak S., Wszołek B., 2011, „Charakterystyka spektroskopowa środowiska międzygwiazdowego w kierunku gwiazdy HD23180, Materiały z VI-VII Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, str. 109.
 47. Wszołek B., 2011, „Badania spektroskopowe obłoków międzygwiazdowych”, Materiały z VI-VII Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, str. 117.
 48. Kuźmicz A., Wszołek B., 2011, „Telluryczne linie absorpcyjne w widmach gwiazd”, Materiały z VI-VII Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, str.123.
 49. Błach P., Wszołek B., 2011, „Słowo o Janie Heweliuszu”, Materiały z VI-VII Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, str.127.
 50. Wszołek B., Kuźmicz A., 2011, „Międzygwiazdowe pasma rozmyte – ile ich jest?” Materiały z VI-VII Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, str. 135.
 51. Debudej A., Wszołek B., 2011, „Obraz spektroskopowy środowiska międzygwiazdowego w kierunku ωOri”, Materiały z VI-VII Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, str. 115.
 52. Kusiak S., Wszołek B., 2011, „„Obraz spektroskopowy środowiska międzygwiazdowego w kierunku εOri”, Materiały z VI-VII Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, str. 133
 53. Marciniak K., Wszołek B., 2011, „Orion w podczerwieni”, Materiały z VI-VII Interdyscyplinarnego Seminarium Studenckiego - Forum Młodych Nauki pod redakcją C.Kozłowskiego, wyd. AJD w Częstochowie, str. 137.
 54. Wszołek B., 2011, ”Plany zbudowania polskiego interferometru radiowego”, Wykorzystanie małych teleskopów II (red. K. Bajan, W. Godłowski) Uniwersytet Opolski i PTMA – Biblioteka Uranii Nr 29, str. 137
 55. Wszołek B., 2012, „Spectroscopic families among diffuse interstellar bands”, Advances in Astronomy and Space Physics, 2, 31-33.
 56. Kuźmicz A., Wszołek B., 2012, “Interstellar spectral features and telluric absorption lines”, Advances in Astronomy and Space Physics, 2, 34-35.
 57. Debudej A., Kusiak S., Ozga J., Wszołek B., 2012, “Diffuse interstellar bands towards o Per and ξ Per”, Advances in Astronomy and Space Physics, 2, 36-38.
 58. Debudej A., Kusiak S., Wszołek B., 2012, „Badanie charakterystyki spektroskopowej środowiska międzygwiazdowego w kierunku o Per”, CKA 2012, Wyd. AJD w Częstochowie str. 165.
 59. Kuźmicz A., Wszołek B., 2012, „Nie wszystkie międzygwiazdowe pasma rozmyte są międzygwiazdowe”, CKA 2012, Wyd. AJD w Częstochowie str. 171.
 60. Ozga J., Wszołek B., 2012, „Obraz spektroskopowy obłoków międzygwiazdowych w kierunku gwiazdy ξ Persei”, CKA 2012, Wyd. AJD w Częstochowie str. 175 .
 61. Wszołek B., 2012, „Międzygwiazdowe pasma rozmyte i ich badanie w Częstochowie”, CKA 2012, Wyd. AJD w Częstochowie str. 191.
 62. Wszołek B., 2012, „Koncepcja utworzenia polskiego interferometru radiowego”, CKA 2012, Wyd. AJD w Częstochowie str. 195.
 63. Wszołek B., 2012, „Elementy filozofii przyrody według Johannesa Keplera”, Filozofia a nauki przyrodnicze Od physis do metaphysis i anthropos (red. M.Woźniczka i A. Marek-Bieniasz), Wydawnictwo AJD w Częstochowie, str. 149-164.
 64. Wszołek B., 2012, „Jubileuszowy uśmiech Wenus”, XXXVIII Tom Ziemi Częstochowskiej (red. M. Antoniewicz), Wydawnictwo AJD w Częstochowie, str. 65-72.
 65. Wszołek B., 2012, „Studium przyrody na sposób Johannesa Keplera”, Człowiek i Wszechświat (red. B.Wszołek, A.Kuźmicz, M.Jamrozy) Wydawnictwo AJD w Częstochowie, str. 167-178.
 66. Wszołek B., Debudej A., Florczyk J., Nowak T., 2013, „Charakterystyka spektroskopowa środowiska międzygwiazdowego w kierunku HD210839”, CKA 2013, Wyd. AJD w Częstochowie str. 249-254.
 67. Wszołek B., Dymarek A., 2013, Absorpcja międzygwiazdowa w kierunku ε Per, CKA 2014, Wyd. AJD, w Częstochowie str. 219-230.
 68. Wszołek B., Kluza K., 2013, Badanie własności absorpcyjnych ośrodka międzygwiazdowego w kierunku gwiazdy ζ 0ph, CKA 2014, Wyd. AJD, w Częstochowie str. 231-242.
 69. Wszołek B., 2014, Radioteleskop z Psar w Częstochowie, Ziemia Częstochowska T.40, Wyd. AJD, w Częstochowie str. 135-150.
 70. Wszołek B., 2014, Revitalization of radiotelescopes from Psary and Komorowo, Proceedings of the Polish Astronomical Society (XXXVI Polish Astronomical Society Meeting), Vol. 1, 176-178.

Książki

 1. Wszołek B., 2000, „Wprowadzenie do astronomii” – podręcznik akademicki, wydanie I, Wyd. WSP w Częstochowie.
 2. Wszołek B., 2002, „Wprowadzenie do astronomii” – podręcznik akademicki, wydanie II (poszerzone i poprawione), Wyd. WSP w Częstochowie.
 3. Wszołek B. (redaktor naukowy i autor większości treści), 2005, "CKA 2005", Wyd. AJD w Częstochowie.
 4. Wszołek B., 2005, „Wprowadzenie do astronomii” – podręcznik akademicki, wydanie III (poszerzone i poprawione), Wyd. WSP w Częstochowie.
 5. Wszołek B. (redaktor naukowy i autor większości treści), 2006, "CKA 2006", Wyd. AJD w Częstochowie.
 6. Wszołek B. (redaktor naukowy i autor większości treści), 2007, "CKA 2007", Wyd. AJD w Częstochowie.
 7. Wszołek B. (redaktor naukowy), 2006, Ziemia Częstochowska, Tom XXXIII.
 8. Wszołek B. (redaktor naukowy i autor większości treści), 2008, "CKA 2008", Wyd. SACTN w Częstochowie.
 9. Wszołek B. (redaktor naukowy i autor większości treści), 2008, "CKA 2009", Wyd. SACTN w Częstochowie.
 10. Wszołek B., Kuźmicz A., 2009, „Elementy astronomii dla geografów”, wyd. IG i GP UJ w Krakowie.
 11. Wszołek B. (redaktor naukowy), 2010, "CKA 2010", Wyd. Częstochowski Oddział PTMA.
 12. Wszołek B. (redaktor naukowy i autor większości treści), 2011, "CKA 2011", Wyd. AJD w Częstochowie.
 13. Wszołek B. (redaktor naukowy), 2011, „Astronomia-nauka i wiara”, Wyd. AJD w Częstochowie. (realnie książka wyszła w lutym 2011 roku, ale formalnie wydana w 2010)
 14. Wszołek B. (redaktor naukowy), 2012, "CKA 2012", Wyd. AJD w Częstochowie
 15. Wszołek B., Jamrozy M., Kuźmicz A. (redakcja naukowa), 2012, „Człowiek i Wszechświat”, Wyd. AJD w Częstochowie.
 16. Wszołek B., Kuźmicz A. (redakcja), 2013, "CKA 2013", Wyd. AJD w Częstochowie
 17. Wszołek B., Biernacka M., Filipecka K. (redakcja), 2013, „Prace Naukowe – Fizyka”, Wyd. AJD w Częstochowie
 18. Wszołek B., Kuźmicz A. (redakcja), 2013, "CKA 2014", Wyd. AJD w Częstochowie.
 19. Wszołek B., Filipecka K. (redakcja), 2014, "Prace Naukowe - Fizyka IX", Wyd. AJD w Częstochowie.
 20. Wszołek B., Kuźmicz A. (redakcja), 2014, "CKA 2015", Wyd. AJD w Częstochowie.
 21. Wszołek Bogdan (redakcja), 2015 "Astronomia-nauka i wiara, Tom II", Wyd. AJD w Częstochowie.
 22. Bogdan Wszołek i Agnieszka Kuźmicz (redakcja), 2015, "CKA 2016", Wyd. AJD w Częstochowie
 23. Bogdan Wszołek i Agnieszka Kuźmicz (redakcja), 2016, "CKA 2017", Wyd. AJD w Częstochowie (ISSN 1895-0787, ISBN 978-83-7455-523-4, stron 320)

Artykuły naukowe w wersji elektronicznej, dostępne poprzez internet

 1. Bogdan Wszołek, 2006, „Diffuse Interstellar Bands and Their Families” – (invited lecture), Proceedings of the 13th Young Scientists Conference on Astronomy and Space Physics (held in Kyiv, Ukraine, April 25-29, 2006, Eds.: Golovin, A.; Ivashchenko, G.; Simon, A., Kyiv University Press, p. 5, Smithsonian/NASA ADS, ArXiv - http://adsabs.harvard.edu/
 2. Katarzyna Bryndal, Bogdan Wszołek, 2006, “Diffuse Interstellar Band at 5850 as a member of 5797 Spectroscopic family”, Proceedings of the 13th Young Scientists Conference on Astronomy and Space Physics (held in Kyiv, Ukraine, April 25-29, 2006, Eds.: Golovin, A.; Ivashchenko, G.; Simon, A., Kyiv University Press, p. 21, Smithsonian/NASA ADS, ArXiv - http://adsabs.harvard.edu/
 3. Marcin Dyrka, Bogdan Wszołek, Michał Pawlikowski, 2006, “Interstellar C2 Molecule as Seen in HST/STIS Data”, Proceedings of the 13th Young Scientists Conference on Astronomy and Space Physics (held in Kyiv, Ukraine, April 25-29, 2006, Eds.: Golovin, A.; Ivashchenko, G.; Simon, A., Kyiv University Press, p. 25, Smithsonian/NASA ADS, ArXiv - http://adsabs.harvard.edu/

Artykuły popularno-naukowe

 1. Godłowski W., Wszołek B.,1989, „XI Krakowska Szkoła Kosmologii”, Postępy Astronomii 36, 205-206
 2. Wszołek B., 1990, „Pył międzygalaktyczny”, Postępy Astronomii, 36, 245-258
 3. Wszołek B., 1991, „Astronomiczne Obserwatorium Orbitalne ISO”, Postępy Astronomii, 39, 70
 4. Wszołek B., 1992, „Misja COBE”, Postępy Astronomii, 1/92, 34
 5. Wszołek B., 1992, „Kosmiczne promieniowanie tła i misja COBE”, Urania, 11/92, 322
 6. Wszołek B., 1993, „Formacja molekuł w obłokach międzygwiazdowych”, Urania, 11/93, 290
 7. Wszołek B., 1993, „Tajemnice ośrodka międzygwiazdowego i fulereny”, Urania, 12/93, 336
 8. Wszołek B., 1995, „Pył międzygwiazdowy”, Urania, 4/95
 9. Wszołek B., 1995, „Obłok międzygwiazdowy w laboratorium”, Urania, 5/95
 10. Wszołek B., 1999, „Czy międzygalaktyczne obłoki pyłu widać w podczerwieni?”, Urania-Postępy Astronomii, 5/1999, 218-219
 11. Wszołek B.,2001, "Niestandardowe gwiazdy jako świece standardowe", Delta No.10 (329), str.5-6
 12. Wszołek B.,2001, "Pomiar odległości najdalszych galaktyk", Delta No.10 (329), str.8-9
 13. Wszołek B., Wszołek M., 2003, "Wszechświat Molekuł", Urania-Postępy Astronomii, 5/2003, str. 196-201
 14. Wszołek B. ,2004, "Niebo nad Częstochową", artykuł w Ziemi Częstochowskiej (red. Marceli Antoniewicz), Wyd. AJD w Częstochowie, Tom XXXI, str. 177-180
 15. Wszołek B., 2004, "Częstochowskie obserwacje przejścia Wenus na tle tarczy Słońca", artykuł w Ziemi Częstochowskiej (red. Marceli Antoniewicz), Wyd. AJD w Częstochowie, Tom XXXI, str. 181-188
 16. Wszołek B., 2004, "Obserwacje pełnego przejścia Wenus po dysku Słońca w Częstochowie 8 czerwca 2004 roku" - artykuł wydany po rosyjsku (z j.polskiego na rosyjski tłumaczył prof. Wiktor Abałakin) w Kalendarzu Astronomicznym 2005 wydanym przez Główne Obserwatorium Astronomiczne Rosyjskiej Akademii Nauk w Pułkowie, str.176-179
 17. Wszołek B., 2006, „Częstochowa ma planetarium”, Urania-Postępy Astronomii, 6/2006, str. 265-266
 18. Wszołek B., 2008, „Gwiazdy”, CKA 2008 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. SACTN w Częstochowie, str.67-82
 19. Wszołek B., 2008, „To tylko 50 lat – wspomnienia i refleksje dotyczące astronautyki”, CKA 2008 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. SACTN w Częstochowie, str.137
 20. Wszołek B., 2008, „Materia międzygwiazdowa”, CKA 2009 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. SACTN w Częstochowie, str.73-84
 21. Wszołek B., 2008, „Człowiek i niebo”, CKA 2009 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. SACTN w Częstochowie, str.211-214
 22. Wszołek B., 2010, „Słowo o Księżycu”, Niedziela Nr 42 (17 X 2010), str. 44
 23. Wszołek B., 2010, „”Tajemnica Gwiazdy Betlejemskiej”, Niedziela Nr 52 (25-26 XII 2010), str. 44.
 24. Wszołek B., 2011, „Tajemnica Gwiazdy Betlejemskiej”, CKA 2011, Wyd. AJD w Częstochowie str. 103
 25. Wszołek B., 2012, „Tabele astronomiczne”, CKA 2012, Wyd. AJD w Częstochowie str. 27
 26. Wszołek B., 2012, „Częstochowska aktywność astronomiczna 2011”, CKA 2012, Wyd. AJD w Częstochowie str. 51
 27. Kuźmicz A., Wszołek B., 2012, „W roku 2012”, CKA 2012, Wyd. AJD w Częstochowie str. 21
 28. Wszołek B., 2013, „Tabele astronomiczne”, CKA 2013, Wyd. AJD w Częstochowie, str. 29-52.
 29. Wszołek B., 2013, „Częstochowska aktywność astronomiczna 2012”, CKA 2013, Wyd. AJD w Częstochowie, str. 53-66.
 30. Wszołek B., 2013, „Jak powstawał radioteleskop RT-9 w Rzepienniku Biskupim”, CKA 2013, Wyd. AJD w Częstochowie, str.73-84.
 31. Wszołek B., 2013, „RT-13 w Częstochowie”, CKA 2013, Wyd. AJD w Częstochowie, str.85-90.
 32. Wszołek B., 2013, „Częstochowskie obserwacje tranzytu Wenus w roku 2012”, CKA 2013, Wyd. AJD w Częstochowie, str.121-130.
 33. Wszołek B., 2013, "Częstochowskie obserwacje tranzytu Wenus w roku 2012", CKA 2013, Wyd. AJD w Częstochowie, str.121-130.
 34. Wszołek B., Kuźmicz A., 2013, W roku 2014, CKA 2014, Wyd. AJD w Częstochowie, str.23-28.
 35. Wszołek B., 2013, Tabele astronomiczne, CKA 2014, Wyd. AJD w Częstochowie, str.29-50.
 36. Wszołek B., 2013, Częstochowska aktywność astronomiczna 2013, CKA 2014, Wyd. AJD w Częstochowie, str.53-68.
 37. Wszołek B., 2013, Nic nie wzrusza nieba bardziej jak śmierć astronoma, CKA 2014, Wyd. AJD w Częstochowie, str.69-72.
 38. Kołodziejczyk A., Wszołek B., 2013, Konferencja "Meet the Space", CKA 2014, Wyd. AJD w Częstochowie, 103-118.
 39. Wszołek B., 2013, Radioteleskopy z Psar na drodze ku swojemu drugiemu życiu, CKA 2014, Wyd. AJD w Częstochowie, str.121-132.
 40. Wszołek B., 2013, Z życia Obserwatorium Astronomicznego Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim, CKA 2014, Wyd. AJD w Częstochowie, str. 143-154.
 41. Wszołek B., 2013, "Nic nie wzrusza nieba bardziej jak śmierć astronoma", Praca nad sobą (Aperiodyk mariawicki), Z73, str. 1.
 42. Kuźmicz A., Wszołek B., 2014, W roku 2015, CKA 2015, Wyd. AJD w Częstochowie, 21-26.
 43. Wszołek B., 2014, Tabele astronomiczne, CKA 2015, Wyd. AJD w Częstochowie, 27-48.
 44. Wszołek B., 2014, Częstochowska aktywność astronomiczna w roku 2014, CKA 2015, Wyd. AJD w Częstochowie, 51-74.
 45. Wszołek B., 2014, U boku Mistrza, CKA 2015, Wyd. AJD w Częstochowie, 77-80.
 46. Wszołek B., 2014, Space Station II, CKA 2015, Wyd. AJD w Częstochowie, 81-86.
 47. Wszołek B., 2014, RFT-5.4 w rzepiennickim obserwatorium, CKA 2015, Wyd. AJD w Częstochowie, 131-136.
 48. Wszołek B., 2014, Odlotowo w Rzepienniku Biskupim, CKA 2015, Wyd. AJD w Częstochowie, 137-142.
 49. Wszołek B., 2014, Centrum Edukacji Astron. Astronautycznej w Cieszęcinie, CKA 2015, Wyd. AJD w Częstochowie, 143-158.
 50. Wszołek B., 2014, Rola planetarium w nauczaniu astronomii, CKA 2015, Wyd. AJD w Częstochowie, 159-162.
 51. Wszołek B., 2014, Początki częstochowskiej radioastronomii, Prace Naukowe - Fizyka IX, Wyd. AJD w Częstochowie, 161-188.
 52. Wszołek B., 2014, Losy stacji satelitarnej z Komorowa, Prace Naukowe - Fizyka IX, Wyd. AJD w Częstochowie, 189-196.
 53. Wszołek B., 2015, Teleskopy księdza Metlera, "Astronomia - nauka i wiara, Tom II" (red. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, 87-92.
 54. Wszołek B., 2015, "Wspomnienie Konrada Rudnickiego", "Astronomia - nauka i wiara, Tom II" (red. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, 93-94.
 55. Wszołek B., 2015, Nic nie wzrusza nieba bardziej, jak śmierć astronoma, "Astronomia - nauka i wiara, Tom II" (red. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, 95-98.
 56. Wszołek B., 2015, U boku Mistrza, "Astronomia - nauka i wiara, Tom II" (red. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, 107-112.
 57. Wszołek B., 2015, Wiara naukowców, "Astronomia - nauka i wiara, Tom II" (red. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, 163-168.
 58. Wszołek B., 2015, Stymulacja zainteresowania niebem w planetarium, "Astronomia - nauka i wiara, Tom II" (red. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, 169-174.
 59. Wszołek B., 2015, Tabele astronomiczne, CKA 2016, Wyd. AJD w Częstochowie, 29-52.
 60. Wszołek B., 2015, Kronika Astronomii Nowej za rok 2015, CKA2016, Wyd. AJD w Częstochowie, 77-100
 61. Wszołek B., 2015, Relacja z dni otwarcia Obserwatorium Astronomicznego Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim, CKA2016, Wyd. AJD w Częstochowie, 101-146
 62. Wszołek B., 2015, W siedemnaście lat do gwiazd, Academia (PAN), nr 3 (43)
 63. Wszołek B., 2016, Tabele astronomiczne, CKA 2017, Wyd. AJD w Częstochowie, 25-48
 64. Wszołek B., 2016, Kronika Astronomii Nowej za rok 2016, CKA 2017, Wyd. AJD w Częstochowie, 49-70
 65. Wszołek B., 2016, Budowa stacji M.A.R.S., CKA 2017, Wyd. AJD w Częstochowie, 71-86
 66. Wszołek B., 2016, Kosmiczne lato u Królowej Jadwigi, CKA 2017, Wyd. AJD w Częstochowie, 87-108
 67. Wszołek B., 2016, Astronomia nova Association, Proc. of the Polish Astronomical Society, vol.3, 264-266
 68. Wszołek B., 2016, Queen Jadwiga Astronomical Observatory, Proc. of the Polish Astronomical Society, vol.3, 270-273

Artykuły więcej popularne niż naukowe

 1. Wszołek B., 2005, „Częstochowskie obserwacje przejścia Wenus na tle tarczy Słońca”, CKA 2005 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, str.117-125
 2. Wszołek B., 2006, „Program – Przybliżyć niebo Częstochowie”, CKA 2006 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, str.151-153
 3. Wszołek B., 2006, "Przybliżyć niebo Częstochowie", artykuł w Ziemi Częstochowskiej (red. Marceli Antoniewicz), Wyd. AJD w Częstochowie, Tom XXXII, str. 305-308
 4. Wszołek B., 2007, „Per aspera ad astra - czyli o początkach planetarium w Częstochowie”, CKA 2007 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie.
 5. Wszołek B., 2006, „Planetarium w Częstochowie” , artykuł w Ziemi Częstochowskiej (red. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, Tom XXXIII, str. 45
 6. Wszołek B., 2006, „Wizja zamiejskiego obserwatorium astronomicznego” , artykuł w Ziemi Częstochowskiej (red. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, Tom XXXIII, str. 55
 7. Wszołek B., 2006, „Oświata i badania naukowe z zakresu astronomii we współczesnej Częstochowie”, artykuł w Ziemi Częstochowskiej (red. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, Tom XXXIII, str. 59
 8. Wszołek B., 2008, „Astronomiczne A-Z”, CKA 2008 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. SACTN w Częstochowie, str.83-88
 9. Wszołek B., 2008, „Planetarium Częstochowskie”, CKA 2008 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. SACTN w Częstochowie, str.89-90
 10. Wszołek B., 2008, „Częstochowska aktywność astronomiczna 2007”, CKA 2008 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. SACTN w Częstochowie, str.97-120
 11. Wszołek B., 2008, „Zamiejskie obserwatorium astronomiczne dla Częstochowy”, CKA 2008 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. SACTN w Częstochowie, str.130-133
 12. Wszołek B., 2008, „Częstochowska aktywność astronomiczna w roku 2008”, CKA 2009 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. SACTN w Częstochowie, str.109-136
 13. Wszołek B., 2008, „Astronomicznie w Lourdes”, CKA 2009 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. SACTN w Częstochowie, str.147-154
 14. Wszołek B., 2008, „Idea publicznego teleskopu słonecznego”, CKA 2009 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. SACTN w Częstochowie, str.183
 15. Wszołek B., 2010, „Międzynarodowy Rok Astronomii w Częstochowie”, CKA 2010, Wyd. PTMA w Częstochowie, str.49
 16. Wszołek B., 2010, „Częstochowska aktywność astronomiczna w roku 2009”, CKA 2010, Wyd. PTMA w Częstochowie, str.59
 17. Wszołek B., 2011, „Astronomicznie na Ukrainie”, CKA 2011, Wyd. AJD w Częstochowie str.71
 18. Wszołek B., 2011, „Gwiezdnym szlakiem z Częstochowy do Lourdes i na Pic du Midi”, CKA 2011, Wyd. AJD w Częstochowie str.77
 19. Wszołek B., 2011, „Wizja utworzenia Jurajskiego Parku Nauki”, CKA 2011, Wyd. AJD w Częstochowie str. 83
 20. Wszołek B., 2011, „Siedem anten radiowych z Psar”, CKA 2011, Wyd. AJD w Częstochowie str. 87
 21. Kiepura A., Wszołek B., 2011, „Pielęgnowanie pamięci o ks. Bonawenturze Metlerze”, Astronomia-nauka i wiara (red. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, str. 63.
 22. Wszołek B., 2013, „List bez odpowiedzi w sprawie rezurekcji”, CKA 2013, Wyd. AJD w Częstochowie, str. 91-92.

Tłumaczenie artykułów naukowych z języków obcych

 1. Abałakin W.K., 2006, „Pułkowskie Obserwatorium Astronomiczne”, CKA 2006 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie. (tłum. z j. rosyjskiego B.Wszołek).
 2. Kostogryz N., 2007, „Główne Obserwatorium Astronomiczne Ukraińskiej Akademii Nauk”, CKA 2006 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie. (tłum. z j. rosyjskiego B.Wszołek).
 3. Szumakowa T., 2007, „Oddziaływania między galaktykami”, CKA 2006 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie. (tłum. z j. angielskiego B.Wszołek).
 4. Melnyk O., 2008, „Świat galaktyk”, CKA 2009 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. SACTN w Częstochowie. (tłum. z j. rosyjskiego B.Wszołek).
 5. Elyiv A., 2008, „Super energetyczne promieniowanie kosmiczne”, CKA 2009 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. SACTN w Częstochowie. (tłum. z j. rosyjskiego B.Wszołek).
 6. Andronov I.L., 2010, „Klasyfikacja gwiazd zmiennych”, CKA 2010 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. Częstochowski Oddział PTMA, (tłum. z j. rosyjskiego B.Wszołek) str. 95-100
 7. Polinovsky G., 2010, „Tajemnicza gwiazda – Słońce”, CKA 2010 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. Częstochowski Oddział PTMA, (tłum. z j. rosyjskiego B.Wszołek) str. 101-106
 8. Andronov I.L., 2011, „Trenażer dla obserwatorów gwiazd zmiennych”, CKA 2011 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, (tłum. z j. rosyjskiego B.Wszołek) str. 95-102
 9. Andronov I.L., 2011, „Gwiazdy typu AM Herkulesa”, CKA 2011 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, (tłum. z j. rosyjskiego B.Wszołek) str. 117-122
 10. Chinarova L.L., 2011, „ Gwiazdy podwójne i ich ewolucja”, CKA 2011 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, (tłum. z j. rosyjskiego B.Wszołek) str. 123-130
 11. Virnina N.A., 2011, „Układy podwójne gwiazd z akrecją materii typu „Direct Impact””, CKA 2011 (Red. Nauk. B. Wszołek), Wyd. AJD w Częstochowie, (tłum. z j. angielskiego B.Wszołek) str. 131-136

Na łamach gazet i innych mediów

 1. W Gazecie Wyborczej (Częstochowa) z dnia 17 listopada 1995, Romantyka wędrówki po niebie, str. 4
 2. W Gazecie Wyborczej (Częstochowa) z dnia 17 marca 2004, Rozmowa o astronomii "Podglądając Wenus" z dr B. Wszołkiem, str. 2
 3. W Gazecie Wyborczej (Częstochowa) z dnia 27 października 2004, Rozmowa o zaćmieniu "Księżycowa noc" z dr B. Wszołkiem, str. 2
 4. Wywiad miesiąca (z dr Bogdanem Wszołkiem), Biuletyn Informacyjny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (red. A.Pietrzyk), Nr 8/2004, str. 20-24
 5. W gazecie Życie Częstochowskie z dnia 20 stycznia 2005, "Astronomia dla każdego - obserwują niebo, poznają Wszechświat", str.6
 6. Bogdan Wszołek, "Proroctwa i znaki na niebie", Biuletyn Informacyjny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (red. A.Pietrzyk), Nr 3/2005, str. 14-16
 7. Bogdan Wszołek, "Częstochowski sukces w programie Jupiter Project 2005", Biuletyn Informacyjny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (red. A.Pietrzyk), Nr 4/2005, str. 51-53
 8. Bogdan Wszołek, "Astronomicznym szlakiem z Częstochowy na Krym", Biuletyn Informacyjny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (red. A.Pietrzyk), Nr 6/2005, str. 31-33
 9. Bogdan Wszołek, "Częstochowianin - odkrywcą nowej planetoidy", Biuletyn Informacyjny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (red. A.Pietrzyk), Nr 6/2005, str. 33-34
 10. Bogdan Wszołek, "Dane nam było Słońca zaćmienie ....", Biuletyn Informacyjny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (red. A.Pietrzyk), Nr 6/2005, str. 34-35
 11. W gazecie Dziennik Zachodni z dnia 16 listopada 2005, "Akademickie planetarium - Spojrzeć w gwiazdy", str.2
 12. W gazecie Życie Częstochowskie z dnia 15 listopada 2005, "Ruszamy w kosmos", str.1 i 3
 13. W Pulsie Regionu Nr23 z lutego 2006, „Przybliżyć niebo Częstochowie”, str. 4-5
 14. Wszołek B., 2006, „Uchylą nam nieba – Per aspera ad astra”, Biuletyn Informacyjny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (red. A.Pietrzyk), Nr 1/2006, str. 49-51
 15. W Gazecie Wyborczej z 4 października 2006 artykuł „Mamy planetarium”, str.1
 16. W Życiu Częstochowskim z 4 października 2006 artykuł „Zaproszenie w międzygwiezdną podróż”, str.1
 17. W Dzienniku Zachodnim z 4 października 2006 artykuł „Bliżej gwiazd”, str.1
 18. W Częstochowskim Tygodniu 12-18 października 2006, „Częstochowa bliżej nieba”, str. 3
 19. W Gazecie Częstochowskiej (17-23 maja 2007), „Zwróceni w stronę nieba”, str. 1
 20. W Dzienniku Zachodnim z dnia 17 maja 2007, „ Gdzie to planetarium”, str.2
 21. Gazeta Wyborcza (koniec maja lub pocz. czerwca 2007), dodatek specjalny „Śląskie Skarby”, Zeszyt 6, „Zapatrzeni w gwiazdy”, str. 17
 22. W Gazecie Częstochowskiej nr 25 (808) (21-27 czerwca 2007) „Zauroczyłem się niebem I” , str. 4
 23. W Gazecie Wyborczej z 26 czerwca 2007 (dodatek Częstochowski) „Astronomia ma głos”, str. 2
 24. W Gazecie Częstochowskiej nr 26/27 (809/810) (28 czerwca – 11 lipca 2007) „Zauroczyłem się niebem II”, str. 14
 25. W Gazecie Częstochowskiej nr 29/30 (812/813) (19 lipca – 1 sierpnia 2007) „Zauroczyłem się niebem III”, str. 11
 26. W Niedzieli (8 lipca 2007), „Bliżej gwiazd bliżej Boga”, Nr 27, str. 32
 27. W Niedzieli (8 lipca 2007), „Częstochowskie planetarium”, Nr 27, str. 32
 28. W Biuletynie AJD Res Academice, 2007, „Zielone światło dla astronomii w Częstochowie”, Nr 1/2007, str. 30
 29. W Biuletynie AJD Res Academice, 2007, „Nasze spotkanie z astronautką”, Nr 2/2007, str. 34
 30. W Gazecie Częstochowskiej nr 2 (836), 10-16 stycznia 2008, „Odlotowy wykład”, str. 14
 31. W Niedzieli (13 stycznia 2008), „W stronę nieba”, Nr 2, str. 34
 32. W Niedzieli (9 marca 2008), „Odkrywanie nowych światów”, Nr 10, str. 34
 33. W Gazecie Częstochowskiej nr 11(845) (13– 19 marca 2008), „ Słońce on line”, str. 1
 34. W Biuletynie AJD Res Academice, 2008, „Dwojakie niebo”, Nr 1/2008, str. 34
 35. W Gazecie Częstochowskiej nr 25(859 ) (19-25 czerwca 2008), „Kosmiczny gość”, str. 4
 36. W Biuletynie AJD Res Academice, 2008, „W przyjaźni z gwiazdami”, Nr 2/2008, str. 27-30
 37. W Biuletynie AJD Res Academice, 2008, „Rosnący apetyt na teleskop z Watykanu”, Nr 3/2008, str. 29
 38. W Biuletynie AJD Res Academice, 2008, „Maryjno-astronomicznym szlakiem z Częstochowy do Lourdes”, Nr 3/2008, str. 30-32
 39. W Biuletynie AJD Res Academice, 2008, „CKA 2009”, Nr 3/2008, str. 33
 40. Urania-PA 6/2009 – „Konferencja astronomiczna w Częstochowie”, str. 242
 41. W Gazecie Wyborczej (piątek 6 listopada 2009), „Ksiądz, który zaglądał w niebo”, str. 4
 42. W kwartalniku „Rzepiennik wczoraj i dziś”, 2010, Artykuł Piotra Firleja „Z tego miejsca niebo jest przeurocze...”, Nr 1/2 (74/75), str. 5-7
 43. Urania-PA 1/2010 – zdjęcie Wenus wykonane w Częstochoweie (autor:B.Wszołek) na 3 stronie okładki
 44. Urania-PA 2/2010 – „II Konferencja Naukowa Młodych”, str. 50
 45. Wszołek B., 2010, „Konferencja naukowa w Częstochowie”, Urania-PA 2/2010, str. 73-74
 46. Wszołek B., 2010, „Astronomia Nova”, Urania-PA 2/2010, str. 75
 47. Wszołek B., 2010, „II Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych „Astrophisica Nova”, Urania-PA 4/2010, str. 174
 48. Wszołek B., 2010, „Finał VII Konkursu Astronomicznego URANIA w Częstochowie”, Urania-PA 5/2010, str. 226
 49. Wszołek B., 2010, „Kamień z Księżyca w Częstochowie”, Urania-PA 6/2010, str. 265
 50. Wszołek B., 2010, „Aktywność astronomiczna w roku 2009”, Res Academicae Nr 1/2010, str. 22-25
 51. W Biuletynie AJD Res Academice, 2010, „Przybysze z kosmosu w AJD”, Nr 2/2010, str. 14
 52. W Biuletynie AJD Res Academice, 2010, „Gwiezdnym szlakiem z Częstochowy do Lourdes i na Pic du Midi”, Nr 2/2010, str. 15
 53. W Biuletynie AJD Res Academice, 2010, „Wizja utworzenia Jurajskiego Parku”, Nr 2/2010, str. 16
 54. W Biuletynie AJD Res Academice, 2010, „Konkurs URANIA”, Nr 2/2010, str. 16
 55. W Biuletynie AJD Res Academice, 2010, „Astronomicznie na Ukrainie”, Nr 2/2010, str. 17
 56. W Biuletynie AJD Res Academice, 2010, „Konferencjs naukowa „Astrophisica Nova””, Nr 2/2010, str. 17
 57. W Ilustrowanym Tygodniku Powiatowym (7.04.2010, Nr 14/15 (564/565), „Uczniowie z wieruszowskich szkół na pokazie w Planetarium w Częstochowie”, str. 29
 58. W Ilustrowanym Tygodniku Powiatowym (21.04.2010, Nr 16/17 (566/567), „Działalność Wieruszowskiego Koła Astronomicznego”, str. 32
 59. W Gazecie Tarnowskiej (7 maja 2010), „Pod Tarnowem są dobre warunki do obserwacji nieba”, str. 7
 60. W Dzienniku Polskim (28.05.2010), „Urok ciemnego nieba”, str. C4
 61. W Gazecie Wyborczej (23-24.10.2010), „Kosmiczna Okazja”, str. 3
 62. W gazecie Dla Częstochowy (nr 3, październik 2010), „Gwiezdnym szlakiem z Częstochowy do Lourdes”, str 8
 63. W Dzienniku Polskim (15.12.2010), „Z Psar do Rzepiennika, czyli drugie życie anteny”, str. A8
 64. W Biuletynie UTW AJD (za rok 2010/2011), „Astronomia w życiu seniora”
 65. W tygodniku TEMI (Tarnów)
 66. W Biuletynie AJD Res Academice,
 67. Aperiodyk mariawicki Praca nad sobą, "Wiara naukowców", luty 2013, Zeszyt 69, str. 14-18
 68. Galeria - częstochowski magazyn literacki (29, sty-mar 2014), Astronomia jako nauka humanistyczna i ... religijna (?) - rozmowa Tomasza "Aztzentego" Barańskiego z dr. Bogdanem Wszołkiem - laureatem Nagrody im. Karola Miarki w roku 2013 "Za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju", 48-52.
 69. W Biuletynie AJD (2014)
 70. W Dzienniku Polskim (2014)
 71. W gazecie Krakowskiej (2014)
 72. W nowojorskim Przeglądzie Polskim, Grudzień 2014
 73. W TV ORION (2010-2015) - dużo
 74. W Radio Kraków (2014)
 75. W radio FIAT (2014 - 2015) - kilka razy
 76. W Gazecie Krakowskiej (2015) - kilka razy
 77. W Gazecie Wyborczej (2015)
 78. Telewizja TVP - Kraków
 79. Telewizja prywatna RAY
 80. Portale internetowe (2015) - dużo
 81. Mniej oficjalne media (2015) - dużo
 82. Niezależny Miesięcznik Regionalny TARNÓW (2015)
 83. Urania - Postępy Astronomii (2015)
 84. Agencja Reutera (w sprawie Obserwatorium Astronomicznego Królowej Jadwigi) (2015)
 85. W radio RDN Małopolska, kilka razy (2015-16)
 86. W TVP kilkakrotnie (2015-16)
 87. W radio FIAT (2016)
 88. W Dzienniku Polskim i innych gazetach, wiele razy, (2015-2017)
 89. Na portalach internetowych, wielokrotnie (2015-2017)

Dorobek dydaktyczny

Od 1985 roku do chwili obecnej prowadzę zajęcia dydaktyczne z astronomii (czasem też z fizyki, matematyki, informatyki) w pełnym wymiarze (często ponad wymiar) wynikającym z przydziału etatowego (UJ, WSP/AJD w Częstochowie).

Promotorstwa prac magisterskich:

 1. Zbigniew Gołda, 1992, „Badanie promieniowania podczerwonego zajmowanego przez grupę galaktyk w gwiazdozbiorze Rzeźbiarza”, Astronomia, UJ.
 2. Janusz Bednarz, 1994, „Badanie ekstynkcji międzygalaktycznej”, Astronomia, UJ.
 3. Grzegorz Owczarek, 1994, „Modelowanie efektów generowanych przez międzygalaktyczne obłoki ekstyngujące i pustki w wielkoskalowym rozkładzie galaktyk”, Fizyka Techniczna, AGH.
 4. Małgorzata Michalska, 1995, „Analiza emisji podczerwonej gromad galaktyk”, Astronomia, UJ.
 5. Agnieszka Słabuszewska, 1995, „Szukanie korelacji pomiędzy emisją obłoków międzygwiazdowych w podczerwieni a intensywnością struktur absorpcyjnych w widmach gwiazd leżących w obrębie tych obłoków”, Astronomia, UJ.
 6. Tomasz Adamus, 1995, „Jakościowa i ilościowa analiza międzygwiazdowych pasm rozmytych w widmach gwiazd wczesnych typów ”, Fizyka Techniczna, AGH.
 7. Anna Jura, 1996, „Analiza poszerzenia dopplerowskiego międzygwiazdowych pasm rozmytych w widmach o dużej rozdzielczości”, Fizyka, UJ.
 8. Elżbieta Gawrońska, 1997, „Metodyczne propozycje nauczania elementów astronomii na lekcjach fizyki w szkole średniej”, Fizyka, WSP w Częstochowie.
 9. Wioletta Pyrkosz-Dróżdż, 1998, „Dydaktyczna rola obserwatorium astronomicznego w nauczaniu elementów astronomii w szkole średniej”, Fizyka, WSP w Częstochowie.
 10. Jarosław Nirski, 1999, „Próba lokalizacji nośników rozmytych pasm międzygwiazdowych w oparciu o analizę emisji podczerwonej”, Astronomia, UJ.
 11. Paweł Ciaś, 2000, „Absorption spectroscopy of polyacetylenes and its relevance to astrophysics”, Chemia, UJ.
 12. Małgorzata Kuczara, 2000, „Badanie natury emisji podczerwonej z obszaru gromady galaktyk ZW5897”, Astronomia, UJ.
 13. Magdalena Czajka, 2001, „Analiza porównawcza emisji wybranych grup obiektów w podczerwieni”, Astronomia, UJ.
 14. Wioletta Foltyńska, 2001, „Rodziny międzygwiazdowych linii rozmytych”, Astronomia, UJ.
 15. Edyta Nagel, 2002, "Rozpoznanie bazy danych satelity ISO jako źródła informacji o materii międzygwiazdowej", Astronomia, UJ.
 16. Ewelina Goc, 2002, "Wyznaczanie jasności galaktyk w podczerwieni", Fizyka, WSP w Częstochowie.
 17. Aneta Piłat, 2002, "Analiza emisji podczerwonej obłoków międzygwiazdowych", Fizyka, WSP w Częstochowie.
 18. Lesław Maciejczyk, 2003, „Analiza emisji podczerwonej i ekstynkcji w pobliżu galaktyki M64”, Astronomia, UJ.
 19. Agnieszka Leśniak, 2003, "Analiza ekstynkcji w rejonie obłoku Hoffmeistera", Astronomia UJ.
 20. Patrycjusz Dudek, 2004, "Wyznaczanie ekstynkcji całkowitej dla wybranych obłoków międzygwiazdowych", Fizyka, WSP w Częstochowie.
 21. Anna Jackowska-Kowalczyk, 2004, "Badanie emisji podczerwonej z obszaru Oboku Hoffmeistera", Fizyka, WSP w Częstochowie.
 22. Norbert Włodek, 2004, "Poszukiwanie rodzin międzygwiazdowych pasm rozmytych", Fizyka, WSP w Częstochowie.
 23. Agnieszka Kania, 2004, "Analiza emisji podczerwonej i badanie ekstynkcji światła widzialnego w kierunku obłoku Rudnickiego-Baranowskiej", Fizyka, AJD w Częstochowie.
 24. Agata Cuber, 2005, "Strona internetowa Obserwatorium Astronomicznego im. św. Jadwigi Królowej w Rzepienniku Biskupim", Informatyka Stosowana UJ.
 25. Stanisław Kodzis, 2005, "Rozwój poglądów na temat grawitacji", Astronomia UJ.
 26. Dagmara Jezierska, 2005, "Astronomiczna strona dydaktyczna w Internecie", Informatyka Stosowana UJ.
 27. Michał Pawlikowski, 2005, "Misja HST i zastosowanie jej rezultatów dla badania molekularnego składu obłoków międzygwiazdowych", Astronomia UJ.
 28. Marek Szumlas, 2005, "Poszukiwanie międzygwiazdowych pasm rozmytych z rodziny 5780", Astronomia UJ.
 29. Szymon Pośpiech, 2006, „Możliwości wykorzystania małego teleskopu do badań zjawisk fizycznych zachodzących na Słońcu”, Fizyka, AJD w Częstochowie.
 30. Katarzyna Bryndal, 2007, „Wyodrębnianie rodzin spektroskopowych wśród międzygwiazdowych pasm rozmytych”, Fizyka, AJD w Częstochowie.
 31. Marcin Dyrka, 2007, „Badania molekularnego składu obłoków międzygwiazdowych z wykorzystaniem danych HST”, Fizyka, AJD w Częstochowie.
 32. Katarzyna Bryndal, 2008, „Badanie absorpcyjnych linii molekularnych w widmach gwiazd”, Fizyka, AJD w Częstochowie.
 33. Sylwia Grzelczyk, 2009, „Badanie absorpcyjnych linii molekularnych w widmach gwiazd”, Fizyka, AJD w Częstochowie.
 34. Grzegorz Madej, 2010, „Człowiek i kosmos – poglądowa prezentacja planetaryjna”, Fizyka, AJD w Częstochowie.
 35. Tomasz Nowak, 2012, „Poszukiwanie międzygwiazdowych struktur absorpcyjnych w kierunku gwiazdy HD210839”, Fizyka, AJD w Częstochowie.
 36. Agnieszka Debudej (Dymarek), 2013, "Absorpcja międzygwiazdowa w kierunku ε Per", Fizyka, AJD w Częstochowie.

Promotorstwa prac licencjackich

 1. Dorota Adamczyk, 2001, "Międzygwiazdowe pasma rozmyte", Fizyka, WSP w Częstochowie.
 2. Agata Kowalczykowska, 2001, "Rodowód prawa powszechnego ciążenia", Fizyka, WSP w Częstochowie.
 3. Anna Haładus, 2002, "Astronomia a astrologia", Fizyka, WSP w Częstochowie.
 4. Norbert Włodek, 2002, "Kosmologia jako nauka przyrodnicza", Fizyka, WSP w Częstochowie.
 5. Katarzyna Wolska, 2004, "Wielkoskalowa struktura Wszechświata", Fizyka, WSP w Częstochowie.
 6. Szymon Pośpiech, 2004, "Pyłowe księżyce Ziemi", Fizyka, WSP w Częstochowie.
 7. Świątek Grażyna, 2005, "Wyznaczanie i rachuba czasu", Fizyka, AJD w Częstochowie.
 8. Marcin Czuba, 2005, "Bliżej Marsa", Fizyka, AJD w Częstochowie.
 9. Anna Winogrodzka, 2006, „Fizyczne aspekty powstawania i ewolucji komet”, Fizyka, AJD w Częstochowie.
 10. Andrzej Wszołek, 2006, „Słynne zegary w Częstochowie”, Fizyka, AJD w Częstochowie.
 11. Katarzyna Witkowska, 2006, „Rytmy w przyrodzie”, Fizyka, AJD w Częstochowie.
 12. Sylwia Grzelczyk, 2007, „Planeta Wenus w świetle dawnych i współczesnych badań”, Fizyka, AJD w Częstochowie.
 13. Izabela Woszczyk-Pluta, 2007, „Teleskop SALT – nadzieją polskiej astronomii”, Fizyka, AJD w Częstochowie.
 14. Sylwia Pilis, 2008, „Problem Gwiazdy Betlejemskiej w świetle przekazów i nauki”, Fizyka, AJD w Częstochowie.
 15. Aleksandra Nabiałek, 2008, „Obserwacje Wenus z użyciem małego teleskopu”, Fizyka, AJD w Częstochowie.
 16. Tomasz Nowak, 2009, „Fizyczne aspekty lotów załogowych na Marsa”, Fizyka, AJD w Częstochowie.
 17. Agnieszka Debudej, 2011, „Oddzielanie gwiazdowych linii widmowych od linii pochodzenia międzygwiazdowego na przykładzie gwiazdy spektroskopowo podwójnej”, Fizyka, AJD w Częstochowie
 18. Sylwia Kusiak, 2011, „Analiza spektroskopowa gwiazdy HD23180”, Fizyka, AJD w Częstochowie
 19. Kamil Kluza, 2013, Fizyka, "Badanie własności absorpcyjnych ośrodka międzygwiazdowego w kierunku gwiazdy ζ 0ph", Fizyka, AJD w Częstochowie.

Tutoriale:

Wielokrotnie występowałem w roli tutora dla studentów SMP UJ (w latach 1995-2002).

Działalność edukacyjna w środowisku:

 1. Wieloletnia współpraca z Krakowskim Towarzystwem Nauk i Sztuk w Krakowie, patronowanym przez UJ, w charakterze instruktora Sekcji Astronomicznej tego towarzystwa (1992-2002).
 2. Założenie i przewodniczenie Sekcji Astronomicznej Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego (2004-2009).
 3. Organizowanie konkursu wiedzy astronomicznej URANIA (od roku 2004).
 4. Organizacja publicznego pokazu tranzytu Wenus w dniu 8 czerwca 2004.
 5. Wydawanie Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego (od roku 2005).
 6. Organizacja planetarium cyfrowego w Instytucie Fizyki AJD (uruchomienie w 2006 roku).
 7. Współorganizacja (z młodzieżą japońską) akcji „JUPITER-PROJECT” (2005-2007)
 8. Reaktywacja Częstochowskiego Oddziału PTMA im. ks. Bonawentury Metlera i prezesowanie mu (od 2009 roku).
 9. Założenie Sekcji Astronomicznej Koła Naukowego Studentów WMP AJD i opieka nad nim (od 2009 roku).
 10. Organizacja wycieczek naukowo-turystycznych [od 2004 roku: m.in. Babia Góra, Niepołomice, Rzepiennik Biskupi, Tatrzańska Łomnica, Praga, Kijów (wielokrotnie), Karpaty Wschodnie (wielokrotnie), Krym (wielokrotnie), Lourdes - Pic du Midi - Tuluza we Francji, Effelsberg i Katlenburg-Lindau w Niemczech]
 11. Szkolenia nauczycieli, prelekcje dla młodzieży, wywiady, pokazy nieba (np. przejście Wenus na tle tarczy Słońca 8 czerwca 2004 roku, zaćmienia Słońca i Księżyca, księżyce Jowisza).
 12. Organizacja konkursu artystycznego „Ars Astronomica” (od 2011 roku).
 13. Wykłady dla Uniwersytetu trzeciego wieku (od 2007 roku).
 14. Organizacja spotkań z astronautami [Lucid Shannon w Krakowie (2007), Hermaszewski w Częstochowie (2008, 2010), George Zamka w Niepołomicach (2008)].
 15. Pomoc w organizacji wystaw: „Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych” oraz kamienia z Księżyca w Muzeum Częstochowskim (2010 rok).
 16. Współorganizacja wystawy kamienia z Księżyca w Ratuszu Miejskim (15 X – 10 XI 2010) w Częstochowie. Dwa wykłady w ramach wystawy oraz zaproszenie Mirosława Hermaszewskiego.
 17. Organizacja ogólnopolskiego konkursu astrofotografii (od 2012).
 18. Współorganizacja z Muzeum Częstochowskim wykładów astronomicznych dla publiczności w Ratuszu miejskim (od 2012).
 19. Współorganizacja z Dyskoteką RAY w Częstochowie pikniku pod gwiazdami w dniu 21.12.2012.
 20. Zorganizowanie publicznych pokazów tranzytu Wenus w dniu 6 czerwca 2012.
 21. Współorganizowanie pikników astronomicznych z serii "Space Station" (od 2013 roku)
 22. Organizacja astronomicznych ścieżek dydaktycznych w Częstochowie, Cieszęcinie i Rzepienniku Biskupim (2014)
 23. Organizacja sobotnich spotkań astronomicznych w Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim (od 2015 roku).

Współpraca z zagranicą

 1. Instytut Astrofizyczny Kazachskiej Akademii Nauk (wzajemne wizyty, próba nawiązania współpracy naukowej w latach 1990-1992).
 2. Uniwersytet w Lejdzie (Holandia) (3 wyjazdy do Lejdy, pozyskanie danych IRAS oraz dyskusje dotyczące analizy danych w podczerwieni, rozpoznanie natury prowadzonych w Lejdzie laboratoryjnych eksperymentów dotyczących pyłu kosmicznego).
 3. Uniwersytet La Sapienza w Rzymie (opublikowano wspólnie kilka prac naukowych w dziedzinie astronomii podczerwieni).
 4. Uniwersytet w Muenster (Niemcy) (wielokrotne wyjazdy dla przeprowadzania poszukiwań międzygalaktycznych obłoków ekstyngujących w oparciu o głębokie przeglądy optyczne).
 5. Uniwersytety w Kiel i w Hamburgu (Niemcy) (próby nawiązania współpracy dotyczącej otrzymywania i analizy widm obiektów pozagalaktycznych w celu detekcji międzygalaktycznych obłoków pyłowo-gazowych).
 6. Specjalne Obserwatorium Astrofizyczne Rosyjskiej Akademii Nauk w górach Kaukazu (otrzymywanie i analiza widm wysokiej jakości dla badań ośrodka międzygwiazdowego).
 7. Uniwersytet w Tel Avivie (wspólnie prowadzone badania ośrodka międzygalaktycznego: obserwacje optyczne - strona izraelska (1-m teleskop w Mispe Ramon), obserwacje podczerwone - strona polska).
 8. Obserwatorium Astronomiczne na Pic du Midi (wspólne obserwacje międzygwiazdowych pasm rozmytych).
 9. Universytet Paula Sabatiera w Tuluzie (PIRENEA Experiment – wspólne próby znalezienia nosników dla międzygwiazdowych pasm rozmyty

Współpraca naukowa w kraju

 1. Wieloletnia współpraca w zakresie badania ośrodka międzygwiazdowego z prof. Jackiem Krełowskim z UMK w Toruniu. (1990-2000)
 2. Liczne próby uruchomienia laboratorium astrofizycznego we współpracy z IFUJ (1992-2000).

Udział w grantach

 1. Składałem 2-krotnie podania o grant KBN (tematy: „Poszukiwanie materii wewnątrz pustek w rozkładzie galaktyk”, „ Badanie emisji podczerwonej obłoków ekstyngujących”) - projekty oceniono pozytywnie lecz nie sfinansowano wobec „braku środków”.
 2. Byłem jednym z głównych wykonawców projektu finansowanego przez KBN (kierownik: prof. Jacek Krełowski z UMK w Toruniu) (grant 684/2/91).
 3. Byłem głównym wykonawcą w 3-letnim projekcie badawczym finansowanym przez KBN (kierownik: prof. Jacek Krełowski z UMK w Toruniu) (grant 2 P304 010 07).
 4. Wraz z prof. Konradem Rudnickim otrzymałem grant Rektora UJ na współpracę z Izraelem (grant C-76/98).

Udział w konferencjach naukowych

 1. XIth Cracow Summer School of Cosmology (Kraków, 22-31 sierpnia, 1988) - LOC, wykład "Intergalactic dust".
 2. XIIth Cracow Summer School of Cosmology (Kraków, 1990).
 3. Galactic and Extragalactic Background Radiation - IAU Symposium 139 (Heidelberg, 12-16 czerwca, 1989) - plakat "Infrared Emission from an Intergalactic Dust Cloud?".
 4. Baryonic Dark Matter - NATO ASI (Cambridge UK, 17-28 lipca, 1989) - wykład "Observations of Intergalactic Dust".
 5. Physics and Composition of Interstellar Matter (Bachotek, 4-9 czerwca, 1990) - plakat "Observational Arguments for Existence and Properties of the Intergalactic Dust".
 6. Cosmic Dust - A symposium in honour of J.Mayo Greenberg (Huygens Laboratorium, Leiden, 30-31 stycznia, 1992).
 7. Planetary Nebulae - IAU Symposium 155 (Innsbruck, 13-17 lipca, 1992).
 8. XIIIth Cracow Summer School of Cosmology (Progress in New Cosmologies) (Łódź, 7-12 września, 1992) - proszony wykład "Is there Matter in Voids, or are Voids Artifacts Caused by Interactions of Light with Dispersed Intergalactic Matter?
 9. Second IEEE International Workshop on Plasma Astrophysics and Cosmology (Princeton, NJ, 10-13 maj, 1993) - proszony wykład "Observational Limits on Intergalactic Dust".
 10. Extragalactic Background Radiation (A Meeting in Honour of Ricardo Giacconi) (Baltimore, MD - Space Telescope Science Institute, 18-20 maj, 1993).
 11. Molecular Opacities in the Stellar Environment - IAU Colloquium 146 (Kopenhaga, 24-29 maja, 1993) - plakat.
 12. NATO Advanced Study Institute - Cosmological Aspects of X-Ray Clusters of Galaxies (Velen, 6-18 czerwca, 1993) - plakat "Analysis of Infrared Emission in Sculptor Group of Galaxies".
 13. International School of Space Chemistry (The Cosmic Dust Connection) (Erice - Ettore Majorana Centre for Scientific Culture, 6-17 czerwca 1994).
 14. Workshop on Laboratory and Astronomical High Resolution Spectra (Bruksela, 29VIII.-2 IX, 1994) - plakat "Diffuse Interstellar Bands".
 15. ESO Workshop on: The Role of Dust in the Formation of Stars (Garching by Munich, 11-14 września, 1995).
 16. XVI Krakowska Letnia Szkoła Kosmologiczna (Intergalactic Medium and Galactic Halo's) (Łódź, 14-20 września, 1998) - dwa referaty proszone: "Intergalactic Dust as Seen in Extinction of Visual Light" i "The Search for Intergalactic Clouds as Far Infrared Sources", dwa plakaty: "Numerical Modeling of the Effects Given by Intergalactic Extincting Clouds and by Voids in the Distribution of Galaxies", "Intergalactic Cloud Heated by M64?", przewodniczenie sesji.
 17. NATO ASI Solid State Astrochemistry (Erice-Sycily, Ettore Majorana Centre for Scientific Culture, 5-16 czerwca, 2000).
 18. NATO Advanced Research Workshop - Spectroscopy from Space (Bratislava, 31.X.-4.XI., 2000) - plakat "Diffise Interstellar Bands - the Problem of their Carriers".
 19. The Second Odessa Astronomical Summer School for Young Scientists(Astronomy and Beyond: Astrophysics, Astrochemistry and Astrobiology) (Odessa, 12-17 sierpnia 2001) - proszony wykład "Diffuse Interstellar Bands - the problem of their Carriers", przewodniczenie sesji.
 20. Trzecia Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Bogdana Babija (Wybrane problemy astronomii i astrofizyki) (Lwów, 1-5 kwietnia, 2002) - proszony referat "Spectroscopic Families of Diffuse Interstellar Bands"
 21. 9th Open Young Scientists’ Conference on Astronomy and Space Physics (Kijów, 23-27.04.2002) - proszony wykład "Intergalactic dust", przewodniczenie sesji.
 22. The Gamow's Odessa Astronomical Summer School for Young Scientists (Odessa, 12-18 sierpnia 2002) - proszony wykład "Diffuse Interstellar Bands", przewodniczenie sesji.
 23. The Fourth G.Gamow's Odessa Astronomical Summer School (Astronomy and Beyond: Astrophysics, Cosmology and Astrobiology) (Odessa, 18-23 sierpnia 2003) - proszony wykład "Are Galaxy Clusters Seen as Infrared Sources?", przewodniczenie sesji.
 24. 11th Open Young Scientists’ Conference on Astronomy and Space Physics (Kijów, 20-24.04.2004) - proszony wykład "Galaxy Cluster ZW5897 as Seen in Infrared", przewodniczenie sesji. Wraz z Agnieszką Kanią wykład "Multi-frequency investigations of Rudnicki&Baranowska obscuring cloud"
 25. Global Hands-On Universe Conference (Networked Telescopes and the IVO Science, Education and Collaboration In the New Millenium) (St Petersburg, 25-31.07.2004) - wykład "Educational Astronomical Observatory).
 26. I Interdyscyplinarne Seminarium Studenckie “Forum Młodych Nauki”, 25.05.2005 r. AJD-Częstochowa – przewodniczenie sesji: Fizyka, Astronomia
 27. Konferencja "Physics of Celestial Objects" (Nauchny, Krym, 11-18.09.2005) - wykład "Looking for Spectroscopic Families among Diffuse Interstellar Bands".
 28. 13th Open Young Scientists’ Conference on Astronomy and Space Physics (Kijów, 25-29.04.2006) - proszony wykład "Diffuse Interstellar Bands and their Families", przewodniczenie sesji, członek International Advisory Committee.
 29. II Interdyscyplinarne Seminarium Studenckie “Forum Młodych Nauki”, 2.06.2006 r. AJD-Częstochowa – wykład proszony “Międzygwiazdowe pasma rozmyte”, przewodniczenie sesji: Fizyka, Astronomia
 30. 14th Open Young Scientists’ Conference on Astronomy and Space Physics (Kijów, 23-28.04.2007) - proszony wykład "Puzzling Phenomenon of Diffuse Interstellar Bands", członek International Advisory Committee.
 31. III Interdyscyplinarne Seminarium Studenckie “Forum Młodych Nauki”, 5.06.2007 r. AJD-Częstochowa – wykład proszony “Poszukiwania pyłu międzygalaktycznego”, przewodniczenie sesji: Fizyka, Astronomia.
 32. From the land of salt to the heavens of SALT, 24 -28 wrzesień 2007, Kraków.
 33. 15th Open Young Scientists’ Conference on Astronomy and Space Physics (Kijów, 14-19.04.2008) - proszony wykład "Clusters of Galaxies in Infrared Domain", członek International Advisory Committee.
 34. Konferencja międzynarodowa “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie – Rok Astronomii 2009”, Niepołomice, 15-17 maja 2008 r.
 35. Konferencja międzynarodowa “The Sun in Transition from Cycle 23 to Cycle 24”, w Krymskim Obserwatorium Astrofizycznym (Nauchny, Krym) w dniach 8-14 czerwca 2008 – wykład “How to Bring the Sun Closer?”
 36. Konferencja międzynarodowa “Kepler 2008: from Tubingen to Sagan”, Zielona Góra-Żagań, 22-26 czerwca 2008.
 37. Konferencja krajowa (członek komitetu naukowego) “Wybrane zagadnienia w popularyzacji astronomii” (Uniwersytet Świętokrzyski, Kielce, 21 listopada, 2008), wykład “Idea publicznego teleskopu słonecznego”.
 38. 16th Open Young Scientists’ Conference on Astronomy and Space Physics (Kijów, 27.04-2.05.2009) - proszony wykład "We Do Not Forget Johannes Kepler", członek International Advisory Committee.
 39. Konferencja krajowa “Wybrane zagadnienia astrofizyki”, Częstochowa, 15.05.2009 r. (przewodniczący komitetu organizacyjnego), wykład proszony „Słowo o Keplerze”
 40. Konferencja naukowa „Astronomia – nauka i wiara”, Częstochowa, 26-28.11.2009 r. (przewodniczący komitetu organizacyjnego), wykład „Międzygwiazdowe pasma rozmyte”.
 41. II Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych "Astrophisica Nova", Częstochowa, 12-13.05.2010 r. (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 42. VI Interdyscyplinarne Seminarium Studenckie “Forum Młodych Nauki”, 27.05.2010 r. AJD-Częstochowa – wykład „Międzygwiazdowe pasma rozmyte zagadkowym problemem astrochemicznym”, przewodniczenie sesji: Fizyka, Astronomia.
 43. III konferencja dydaktyki astronomii, Niepołomice 14-17 maja 2010, wykład „Rola planetarium w nauczaniu astronomii”.
 44. Konferencja naukowa „Variable Stars – 2010”, Odessa 16-21.08.2010, wykład proszony „Search for Spectroscopic Families among Diffuse Interstellar Bands”, przewodniczenie sesji.
 45. Konferencja „Experyment w przedmiotach informatyczno-przyrodniczych, Częstochowa,18 listopada 2010, wykład „Obserwacje astronomiczne w szkole”.
 46. I Piknik Naukowy „Pod gwiazdami”, Częstochowa, 18.11.2010 (przewodniczący komitetu organizacyjnego), prezentacja własnej działalności badawczej dydaktycznej i organizacyjnej w zakresie astronomii.
 47. Konferencja międzynarodowa „Vyznam planetaria pri popularizacii astronomie”, 10-11 marca 2011, Presov, Słowacja. Wykład „Działalność i możliwości planetarium cyfrowego w Częstochowie”.
 48. Radioastronomiczna Sesja Naukowa, 2 kwietnia 2011, Częstochowa. Organizator Sesji. Wykład „Marzenia o polskim interferometrze radiowym”
 49. 18th Young Scientists’ Conference on Astronomy and Space Physics, 2-7 maja 2011, Kijów, Ukraina. Członek International Advisory Committeee, wykład proszony “Spectroscopic families among diffuse interstellar bands”, Współautor przyczynków: “Narrow interstellar absorption lines in oPer direction”, “Diffuse interstellar bands towards ξ Persei”, “Broad diffuse interstellar bands in the direction of HD23180” i “Interstellar spectral features and telluric absorption lines”.
 50. III Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych „Astrophisica Nova” (międzynarodowa), 10-11 maja 2011, Częstochowa. Organizator konferencji. Wykłady: „Międzygwiazdowe pasma rozmyte i ich badanie w Częstochowie” oraz „Koncepcja utworzenia polskiego interferometru radiowego”. Współautor plakatów „Linie pochodzenia międzygwiazdowego w widmie gwiazdy HD23180”, „Analiza spektroskopowa materii międzygwiazdowej w kierunku oPer”, „Charakterystyka spektroskopowa środowiska międzygwiazdowego w kierunku ξ Per” oraz „Nie wszystkie międzygwiazdowe pasma rozmyte są międzygwiazdowe”.
 51. IV międzynarodowa konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”, 20-22 maja 2011, Niepołomice. Wykład „Astronomia Nova w Częstochowie”.
 52. Konferencja naukowa “Wykorzystanie małych teleskopów II”, 16-17 czerwca 2011, Opole. Wykład „Plany zbudowania polskiego interferometru radiowego”.
 53. VII Interdyscyplinarne Seminarium Studenckie „Forum Młodych Nauki”, 25 maja 2011, Częstochowa. Przewodniczenie sesji: Astronomia i Fizyka. Współautor przyczynków: „Telluryczne linie absorpcyjne w widmach gwiazd”, „Metodyka oddzielania linii międzygwiazdowych od gwiazdowych z wykorzystaniem gwiazdy spektroskopowo podwójnej” i „Charakterystyka spektroskopowa środowiska międzygwiazdowego w kierunku gwiazdy HD23180”.
 54. Międzynarodowa konferencja naukowa „Physics of the Sun and Solar-Terrestrial Relations”, Krymskie Obserwatorium Astrofizyczne (CRAO), 5-10 września 2011, Nauchny, Ukraina.
 55. XXXV Zjazd PTA, Polska astronomia 400 lat po Heweliuszu, 11-15 września 2011, Gdańsk.
 56. II Pogórzańskie Atrakcje Naukowe, 18 września 2011, Łużna. Wykłady „Tajemnice światła”, „załogowe loty kosmiczne” oraz „Odkrywanie obcych światów”.
 57. Konferencja Naukowa „Filozofia a nauki przyrodnicze – od physis do metaphysis i antropos”, 28-29 września 2011, Częstochowa. Wykład „Elementy filozofii przyrody według Johannesa Keplera”.
 58. Interdyscyplinarna Sesja Naukowa „Człowiek i Wszechświat” dla uhonorowania Ks. Prof. Konrada Rudnickiego w 85-tą rocznicę Jego urodzin, 15 października 2011, Kraków. Organizator Sesji. Plakat: „Studium przyrody na sposób Johannesa Keplera”.
 59. II Piknik Naukowy „Pod gwiazdami”, Częstochowa, 16.11.2011 (współorganizacja), prezentacja własnej działalności badawczej dydaktycznej i organizacyjnej w zakresie astronomii.
 60. Sesja Naukowa „Zmienność obiektów astronomicznych”, Kraków, 21.04.2012 (przewodniczący komitetu organizacyjnego, wykład „Tranzyty Wenus”).
 61. IV Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych „Astrophisica Nova” (międzynarodowa), 11-12 maja 2012, Częstochowa (przewodniczący komitetu organizacyjnego, wykład: „Międzygwiazdowe pasma rozmyte w widmie o Per”, plakat).
 62. V międzynarodowa Konferencja „Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”, 19-21 października 2012, Niepołomice (wykłady: „Częstochowskie obserwacje tranzytu Wenus”, „Astronomia Nova”)
 63. XXXVI Zjazd PTA, 11-14 września 2013, Warszawa (plakat: Radioteleskopy z Psar)
 64. 13th European Workshop on Astrobiology EANA 13, Szczecin, 22-25 lipca 2013.
 65. Polska w kosmosie: wczoraj, dziś, jutro, Warszawa, 22 listopada 2013.
 66. Konferencja Meet The Space I, 5-6 grudnia 2013, Kraków, (wykład o radioteleskopach z Psar).
 67. Młody Kopernik, młody Pitagoras, 19 maj 2014 Wieruszów (wykład: Od astronomii ku naukom ścisłym i vice versa)
 68. Konferencja Space Station II, 11 maja 2014, Częstochowa (wykład: Początki radioastronomii częstochowskiej).
 69. VI międzynarodowa Konferencja "Astronomia XXI wieku i jej nauczanie", 18-20 październik 2013, Niepołomice.
 70. VI Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych "Astrophisica Nova" (międzynarodowa), 9-10 maja 2014, Częstochowa (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 71. Konferencja "Space Station II", Częstochowa, 11 maja 2014 (wykład: początki radioastronomii częstochowskiej).
 72. Konferencja "Astronomia - nauka i wiara", Częstochowa, 27 września 2014.
 73. VII międzynarodowa Konferencja "Astronomia XXI wieku i jej nauczanie" Niepołomice, 17-19 października 2014, (wykład: Rola planetarium w nauczaniu astronomii).
 74. Jubileusz 30-lecia otwarcia planetarium w Preshov, Preshov 23 października.2014
 75. Konferencja Meet The Space II, 27-28 listopada 2014, Kraków (plakat: Revitalization of radiotelescopes from Psary and Komorowo).
 76. The 22nd Young Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics, (Wykład: New live of radiotelescopes from Psary and Komorowo), Kijów, 20-25 kwiecień 2015.
 77. XIX Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym (Wykład proszony: Kosmiczne ujęcie efektu cieplarnianego), Krynica, 20-22 maja 2015.
 78. VII Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych "Astrophisica Nova" (międzynarodowa), 8-9 maja 2015, Częstochowa (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 79. Konferencja "Space Station III", Rzepiennik Biskupi, 7-8 czerwca 2015.
 80. European Rover Challenge, Podzamcze Chęcińskie, 4-6 września 2015.
 81. XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Poznań, 6-10 września 2015.
 82. VIII Międzynarodowa Konferencja "Astronomia XXI wieku i jej nauczanie", Niepołomice, 16-18 października 2015 - proszony wykład "Obserwatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim".
 83. Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Filmów Astronomicznych "OFAFA 2015", Niepołomice, 6-8 listopada 2015.
 84. III międzynarodowa konferencja "Meet The Space", Kraków, 28-29 listopada 2015.
 85. Benefis ks. prof. Michała Hellena ?W 80 lat dookoła Wszechświata?, Kraków,12 marca 2016.
 86. VIII Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych "Astrophisica Nova" (międzynarodowa), 6-7 maja 2016, Częstochowa (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 87. III Konferencja naukowa "Astronomia - nauka i wiara", Rzepiennik Biskupi, 9 maja 2016 (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 88. Międzynarodowa Konferencja Astronomiczna z okazji 30-lecia działalności Obserwatorium Astronomicznego w kolonijkom Sedle, Stakcin i Kolonicke Sedno (Słowacja), 8-9 września 2016
 89. IX Międzynarodowa Konferencja "Astronomia XXI wieku i jej nauczanie", Niepołomice, 21-23 października 2016 - proszony wykład "Budowa stacji kosmicznej M.A.R.S." (wygłoszony podczas wycieczki uczestników do Obserwatorium Astronomicznego Królowej Jadwigi).

Organizacja konferencji naukowych

 1. I Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych “Wybrane zagadnienia astrofizyki”, Częstochowa, 15.05.2009 r. (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 2. Konferencja naukowa „Astronomia – nauka i wiara”, Częstochowa, 26-28.11.2009 r. (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 3. II Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych "Astrophisica Nova", Częstochowa, 12-13.05.2010 r. (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 4. I Piknik naukowy „Pod gwiazdami”, Częstochowa, 18.11.2010 (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 5. Radioastronomiczna Sesja Naukowa, 2 kwietnia 2011, Częstochowa (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 6. III Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych „Astrophisica Nova” (międzynarodowa), 10-11 maja 2011, Częstochowa (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 7. Interdyscyplinarna Sesja Naukowa „Człowiek i Wszechświat” dla uhonorowania Ks. Prof. Konrada Rudnickiego w 85-tą rocznicę Jego urodzin, 15 października 2011, Kraków (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 8. II Piknik naukowy „Pod gwiazdami”, Częstochowa, 16.11.2011 (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 9. Sesja Naukowa „Zmienność obiektów astronomicznych”, Kraków, 21.04.2012 (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 10. IV Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych „Astrophisica Nova” (międzynarodowa), 11-12 maja 2012, Częstochowa (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 11. V Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych "Astrophisica Nova" (międzynarodowa), 9-10 maja 2013, Częstochowa (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 12. VI Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych "Astrophisica Nova" (międzynarodowa), 9-10 maja 2014, Częstochowa (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 13. Konfererencja "Space Station II", Częstochowa, 11 maja 2014.
 14. Konferencja "Astronomia - nauka i wiara", Częstochowa, 27 września 2014.
 15. Konferencja Meet The Space II , Kraków, 27-28 listopada 2014
 16. VII Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych "Astrophisica Nova" (międzynarodowa), 8-9 maja 2015, Częstochowa.
 17. Konfererencja "Space Station III", Rzepiennik Biskupi, 7-8 czerwca 2015.
 18. VIII Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych "Astrophisica Nova" (międzynarodowa), 6-7 maja 2016, Częstochowa (przewodniczący komitetu organizacyjnego).
 19. III Konferencja naukowa "Astronomia - nauka i wiara", Rzepiennik Biskupi, 9 maja 2016 (przewodniczący komitetu organizacyjnego).

Referaty krajowe

 1. Szereg referatów w ramach seminariów wyjazdowych Zakładu Dydaktyki Fizyki i Astronomii.
 2. Dziesiątki referatów poświęconych astrofizyce materii międzygalaktycznej i międzygwiazdowej, a także sprawozdających wyjazdy zagraniczne (OAUJ, IF WSP w Częstochowie, CAMK PAN w Warszawie, IFUJ, Politechnice Częstochowskiej, Centrum Astronomii UMK w Toruniu).
 3. Dziesiątki wykładów i prelekcji popularnonaukowych (Planetarium w Olsztynie, Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, różne szkoły, dla nauczycieli, w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w ramach Pogórzańskich Atrakcji Naukowych itp.).
 4. Wykład inauguracyjny "Międzygwiazdowe pasma rozmyte" w PAU w Krakowie w ramach Seminarium Komisji Filozofii Przyrody (17.X.2016)
 5. Wykłady popularyzujące astronomię w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców (Tarnów, 2016)
 6. Wykłady popularne z astronomii w Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi (Rzepiennik Biskupi, od roku 2015)

Referaty na zagranicznych instytutowych zebraniach naukowych

Instytut Astronomii Uniwersytetu w Muenster - 1989, 1991, 1993
Instytut Astrofizyczny Kazachskiej Akademii Nauk w Ałma Acie - 1990
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu W Kiel - 1991,1993
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu w Hamburgu – 1991, 1993
Instytut Astronomii Uniwersytetu w Lejdzie – 1991, 1992
Instytut Astronomii Uniwersytetu w Tel Avivie – 1998
Specjalne Obserwatorium Astrofizyczne Ros.Akad.Nauk w Arhyzie Niznym (Kaukaz) – 2003
Obserwatorium Astronomiczne Ros.Akad.Nauk w Pułkowie (St.Petersburg) - 2004
Obserwatorium Astronomiczne na Pic du Midi we Francji – 2008
Uniwersytet Paula Sabatiera w Tuluzie - 2010

Inne formy działalności

 1. Budowa Obserwatorium Astronomicznego Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim (od 1998, oficjalne otwarcie 8 czerwca 2015).
 2. Zorganizowanie nowoczesnego planetarium w Częstochowie (2005-2006).
 3. Uratowanie przed zniszczeniem anten radiowych z Psar (2010).
 4. Budowa radioteleskopu RT-9 w Rzepienniku Biskupim (2012).
 5. Budowa radioteleskopu RT-13 w Częstochowie (2012)
 6. Organizacja częstochowskich obserwacji tranzytów Wenus w dniach 8 czerwca 2004 oraz 6 czerwca 2012 roku.
 7. Budowa RFT-5.4 (sprowadzonej z Komorowa) w Rzepienniku Biskupim (2014).
 8. Budowa RT-13 w Cieszęcinie k. Wieruszowa (2014).
 9. Wywiady prasowe, radiowe i telewizyjne oraz czynny udział w audycjach radiowych i telewizyjnych poświęconych zagadnieniom natury astronomicznej.
 10. Merytoryczne autorstwo większości materiału stron: www.ptma.ajd.czest.pl,      www.astronomianova.org     oraz      www.oajadwiga.pl
 11. Współredakcja Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego (od roku 2004).
 12. Współredakcja książki "Człowiek i Wszechświat" (2012)
 13. Redakcja książek z serii "Astronomia - nauka i wiara" (2010, 2015)
 14. Współredakcja Prac Naukowych AJD "Fizyka" (2013, 2014).
 15. Budowa laboratorium kosmicznego M.A.R.S. w Turzy (gm. Rzepiennik Strzyżewski) (od 2016)

Przynależność do organizacji astronomicznych

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) – założyciel i prezes Oddziału Częstochowskiego, im. ks. Bonawentury Metlera (2009-2015)

Stowarzyszenie Astronomia Nova (AN) – założyciel i prezes stowarzyszenia (od roku 2009)

Societe Astronomique de France (SAF) – członek korespondent na Polskę (od roku 2012)

Wyróżnienia za działania na rzecz astronomii

Rektor AJD (2007) – nagroda za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w okresie roku akademickiego 2006/2007.

Prezydent Częstochowy (2007) – wyróżnienie za organizację planetarium w Częstochowie.

Wojewoda Śląski (2009) – wyróżnienie w kategorii „Wybitna osobowość” w konkursie „Śląskie na 5”.

Marszałek Śląski (2013) - nagroda im. Karola Miarki za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju.

Wyróżnienie Wójta Gminy Lipie (2015) - za podejmowanie działań promujących Gminę Lipie

mapa strony | kontakt